Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 17.12.2018 klo 08:00 - 09:25 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  190 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
  191 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
  192 VUODEN 2019 MAKSUOSUUKSIEN SUORITTAMINEN
  193 VUODEN 2019 TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA KS 1:N HYVÄKSYMINEN
  194 MAAKUNTAVALMISTELUN ICT-KÄRKIHANKKEIDEN ASIANTUNTIJATYÖN HANKINTA 1.6.2018 - 31.8.2018
  195 MAAKUNTAVALMISTELUN ICT-KÄRKIHANKKEIDEN ASIANTUNTIJATYÖN HANKINTA 1.9.2018 - 31.10.2018
  196 MAAKUNTAVALTUUSTON 3.12.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
  197 LAUSUNTO VALTIOVARANMINISTERIÖLLE IITIN KUNNAN ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
  198 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIALLE OLAVI UUSITALON KANTELUN JOHDOSTA (EOAK/1285/2018)
  199 TIEDOKSISAANTIASIAT
  200 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
  201 AJANKOHTAISKATSAUS
  202 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
  203 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
 Nähtävilläolo  
 
  Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla. 
  Alkaen 18.12.2018 09:00 


©