Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 04.12.2017 klo 08:00 - 09:15 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  158 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  159 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
  160 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
  161 VUODEN 2018 TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA KS I:N HYVÄKSYMINEN
  162 JÄSENKUNTIEN VUODEN 2018 MAKSUOSUUKSIEN SUORITTAMINEN
  163 TIEDOKSISAANTIASIAT
  164 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
  165 AJANKOHTAISKATSAUS
  166 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
  167 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
 Nähtävilläolo  
 
  5.12.2017 klo 9:00 Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla 


©