Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2017 klo 12:00 - 12:40 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN AVAUS
  2 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
  3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
  4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
  5 VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMINEN
  6 LAKIEN SOVELTAMINEN KUNTAYHTYMÄN TOIMIELINTEN VALINNOISSA
  7 MAAKUNTAVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021
  8 MAAKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021
  9 MAAKUNTAHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021
  10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEN 2017-2021 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN
  11 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN
  12 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
  13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
 Nähtävilläolo  
 
  Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla 18.9.2017 klo 9.00 alkaen. 


©