Poistuminen | Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 14.08.2017 klo 08:30 - 09:30 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
  99 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
  100 MAAKUNTAVALTUUSTON 19.6.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
  101 LAKIEN SOVELTAMINEN KUNTAYHTYMÄN TOIMIELINTEN VALINNOISSA
  102 MAAKUNTAVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021
  103 MAAKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021
  104 MAAKUNTAHALLITUKSEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017-2021
  105 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI TOIMIKAUDEN 2017-2021 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN
  106 MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN
  107 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE SYSMÄN KUPONKIEURO JA PIENYRITTÄJIEN VERKOSTO
  108 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE ELINKEINOLÄHTÖISTEN YRITYSEKOSYSTEEMIEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN JA TESTAAMINEN KIINAN MARKKINOILLA
  109 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE BIOSTA MONEX - BIORAAKA-AINEEN HYÖDYNTÄMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN HEINOLAAN
  110 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE BIOTUHKAN ALUEJALOSTAMO (BTA): EKOSYSTEEMIN SYNNYTTÄMINEN POLTTOLAITOSTEN BIOTUHKIEN HYÖDYNTÄMISEEN
  111 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE SAFEWEAR - PUETTAVA TURVALLISUUS
  112 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE INNOVATIIVISET KOKEILUT HULEVESIEN PUHDISTUKSESSA - INNOHULE
  113 ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE MOBIILIPALVELUALUSTA MATERIAALIEN KIERTOON - KIERRÄTYS APPI
  114 TIEDOKSISAANTIASIAT
  115 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
  116 AJANKOHTAISKATSAUS
  117 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
  118 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 
 Nähtävilläolo  
 
  Päijät-Hämeen liiton toimistossa, Hämeenkatu 9, Lahti tiistaina 15. elokuuta klo 9:00-15:00 


©